Om oss

Fredrikstad Taxi startet med drosjetjenester i Fredrikstad høsten 2021 i full konkurranse med den etablerte aktøren i området. Alle drosjene eies av løyvehaverne selv. Sentralen foretar trafikkplanlegging, bestillingssystemer, etterbehandling, oppgjør osv.

Vår målsetning er å bli den foretrukne leverandøren av drosjetjenester, til både privatpersoner, bedriftsmarkedet og det offentlige. Dette vil vi gjøre gjennom målrettet arbeid der vil tilpasser produktene, tjenestene og prisene til markedets behov, ved å løpende videreutdanne sjåfører og løyvehavere, ved å stille markedets høyeste krav til sjåførene som skal levere tjenestene til deg og en hel rekke andre tiltak.

Vi ønsker å lede an i utviklingen av nye produkter og tjenester, og er derfor lydhøre for nettopp DINE behov og ønsker.

Kvalitet i Alle Ledd

Fredrikstad Taxi er et selskap som skal sørge for kvalitet i alle ledd.
De første du møter hos oss vil være våre profesjonelle medarbeidere på sentralen og vil sørge for at dine ønsker blir behandlet raskt og effektivt.

Fra første gang du ringer oss vil du merke forskjellen.

Profesjonelle Sjåfører

Fredrikstad Taxi sine drosjeeiere og sjåfører  er alle spesialister innen sitt fag, og vil alle følge opp kundens ønsker på den beste måte.

De vil alltid behandle deg med respekt og din bagasje med den nødvendige forsiktighet, og de vil kjøre effektivt og hensynsfullt i trafikken.

Du skal føle deg trygg med oss.

Miljøstrategi

Målet for Fredrikstad Taxi er null utslipp på bilene. Frem til det er teknisk og praktisk mulig, er alle våre taxier hybrid biler med lave utslipp.

Vår visjon i Fredrikstad Taxi er at vi skal være best på fleksibilitet og miljø.

Alle taxier hos Fredrikstad Taxi er hybridbiler.

Kontakt oss

02613

post@fredrikstadtaxi.no