Bli løyvehaver

Bli løyvehaver hos oss i Fredrikstad Taxi

Fredrikstad Taxi startet med drosjetjenester i Fredrikstad høsten 2021 og ønsker gamle og nye løyvehavere velkommen. Har du løyve eller ønsker å ta løyve er du velkommen til oss.

Vi tilbyr gode løsninger til våre løyvehavere. Vi stiller også med leveranser av taksameter, oppgjør og rapporteringer til det offentlige. Alle drosjene eies av løyvehaverne selv. Sentralen foretar trafikkplanlegging, bestillingssystemer, etterbehandling, oppgjør osv.

Kontakt oss

02613

post@fredrikstadtaxi.no